<stäng fönstret>

WebYep : Kortare text

Fältet Kortare text kan användas för t ex rubriker, titlar, produktnamn, priser och annan text som bara består av en enda rad. I motsats till fältet Längre text så kan bara webbdesignerns egen formatering användas för fältet Kortare text.

Gör så här

Skriv in din text i textfältet och klicka på Spara.

Redigeringsfönstret stängs och den ändrade texten visas på din webbsida.
I vissa enstaka fall behöver du ladda om webbsidan manuellt för att se ändringen.

<stäng fönstret>
© 2009, Objective Development Software GmbH