<stäng fönstret>

WebYep : formaterad text (rich text) med RTE

Använd RTE WYSIWYG HTML-redigering tillsammans med WebYep Rich Text-fältet och du kan formatera texten utan att behöva skriva HTML-kod för hand.

Funktionerna i RTE kan variera beroende på den webbläsare du använder.

Observera att kopiera/klistra in från ett ordbehandlingsprogram kan ge oväntat resultat då den typen av konverteringen inte stöds fullt ut.

Gör så här

Skriv in din text och använd knapparna i RTE för att formatera texten. Klicka sen Spara.

Redigeringsfönstret stängs och texten visas på webbsidan
I enstaka fall kan du behöva ladda om sidan manuellt innan ändringen syns.

<stäng fönstret>
© 2009, Objective Development Software GmbH