<stäng fönstret>

WebYep : Redigera meny

Fönstret Redigera meny används för att:
- lägga till/ta bort menyobjekt
- ändra menyobjekts inbördes ordning
- ändra menyobjekts inställningar.

Inga ändringar är utlagda på webbsidan förrän du klickat Spara. Var dock medveten om att Spara-knappen även stänger dialogrutan!

Gör så här

Lägga till ett menyobjekt

Skriv ett namn på menyobjektet i det nedre textfältet. Klicka på Lägg till.

Ändra ett menyobjekt

Markera menyobjektet du vill ändra i listan. Rätta texten i det nedre textfältet och klicka sedan knappen Ändra.

Viktigt: 1. välj menyobjekt, 2. rätta texten, 3. klicka Ändra

Radera menyobjekt

Markera menyobjektet och klicka knappen Radera. En kontrollfråga följer – klicka OK-knappen för att verkställa. Observera att menyobjektet inte är raderat förrän menyn sparats.

Ändra ordning på menyobjekt

Markera ett menyobjekt och klicka upp-/nerpilarna för att ändra ordningen i listan.

Skapa undermenyer (med indrag)

Gör indrag m h a mellanslag eller underscore för att skapa undermenyer.
Ändra en menytitel

från

Menytitel

till

    Menytitel

genom att lägga till ett antal mellanslag i början av texten.

Inaktivt menyobjekt (avsnittstitel)

Du kan skapa avsnittstitlar, eller avaktivera enskilda menyobjekt, genom att börja texten med ett brädgårdstecken (#). Om du ändrar

från

Ett menyobjekt

till

#Ett menyobjekt

så blir objektet avaktiverat (ej klickbart).

Radbryta långa menyobjekt

När ett menyobjekt är för långt för att få plats så kan man lägga in en radbrytning genom att skriva in ett backslash (\). Om menyobjektet ändras

från

Ett mycket långt menyobjekt

till

Ett mycket långt\menyobjekt

så kommer det att brytas efter ordet "långt".

Spara

Glöm inte att klicka Spara när du är klar. Detta permanentar dina ändringar och stänger dialogrutan Redigera meny. Därefter visas den ändrade menyn på din webbsida.
I vissa enstaka fall kan du behöva ladda om webbsidan manuellt innan ändringarna syns.

<stäng fönstret>
© 2009, Objective Development Software GmbH