<stäng fönstret>

WebYep : Loop-avsnitt

Med ett Loop-avsnitt kan delar av webbsidan repeteras. Du kan i efterhand ändra ordningen på avsnitten samt radera valfritt avsnitt.

Beskrivning

Lägg till loop-avsnitt

Klicka plustecknet för att lägga till en loop. Den nya loopen läggs under den befintliga.

Flytta Loop-avsnitt

Använd pilknapparna för att flytta ett loop-avsnitt uppåt eller nedåt.

Radera loop-avsnitt

Klicka på papperskorgen för att radera ett loop-avsnitt.

Varning: kan ej ångras!

Spara

Ändringarna på loop-avsnitten sparas direkt de utförs.

<stäng fönstret>
© 2009, Objective Development Software GmbH