<stäng fönstret>

WebYep : Längre text

Använd fältet Längre text för brödtext, listor eller annan text som löper över flera rader. Fältet kan innehålla enklare formatering. Tänk dock på följande:

Länkar och e-postadresser formateras automatiskt:

när du skriver
visar WebYep följande exempel

http://www.test.se

Texten ”http://www.test.se” formateras som en länk till denna URL – ett nytt fönster öppnas när länken klickas!

http://www.test.se
(länkars utseende kan variera! Detta är endast ett exempel.)

test@firman.se

Texten ”test@firman.se” formateras som en mailto-länk till den angivna e-postadressen.

test@firman.se
(länkars utseende kan variera! Detta är endast ett exempel.)

Ytterligare formatering kan åstadkommas med följande taggar:

när du skriver
visar WebYep följande exempel

<LINK:sid2.php Gå till sid 2>

Texten ”Gå till sid 2” formateras som en länk till sid2.php. Den här länktypen öppnas inte i nytt fönster! Du går även att ange länkens fullständiga URL (inklusive ”http://...”-delen).

Gå till sid 2

<BOLD Fet text>

Texten ”Fet text” formateras i fet stil.

Fet text

<SPECIAL Text med speciell formatering>

Texten ”Text med speciell formatering” visas med den formatering som webbdesignern angett för stilen SPECIAL. Stilnamnet är godtyckligt men måste vara skrivet i versaler.

Text med speciell formatering

---

En horisontell linje. Raden måste börja med sekvensen ”---”!


* Första listpunkten
** En undernivå
* Andra listpunkten med längre text
* Tredje listpunkten

Skapa listor genom att skriva en eller flera asterisker (eller ”bullet”) först i meningen.

 • Första listpunkten
  • En undernivå
 • Andra listpunkten med längre text
 • Tredje listpunkten

En listpunkt kan skrivas över flera rader. Skriv in två mellanslag först på raden så hamnar texten inom föregående punkt. Så här:

* Första listpunkten
  Det här hör också till den första listpunkten.
* Andra listpunkten
...

 • Första listpunkten
  Det här hör också till den första listpunkten.
 • Andra listpunkten

Det går även att kombinera olika formateringskommandon:

* <BOLD Första punkten>
  Det här hör också till den första punkten.
* Andra punkten
...

 • Första punkten
  Det här hör också till den första punkten.
 • Andra punkten

+ Första punkten
++ En undernivå
+ Andra punkten med en längre text
+ Tredje punkten

Med ett ”+” (plus) i början av raden skapas istället en numrerad lista.

 1. Första punkten
  1. En undernivå
 2. Andra punkten med en längre text
 3. Tredje punkten

aaa | bbb | ccc
111 | 222 | 333

Med tecknet ”|” kan man skapa enklare tabeller. Varje ”|” ger en ny kolumn.

Tabellens utseende definieras av webbdesigner som skapat webbsidan.

aaa bbb ccc
111 222 333
\< Då haktecknet ”<” används i formateringssyfte så måste en ”\” (backslash) föregå tecknet om det ska gå att läsa i vanlig text. <
\> Det samma gäller även för det omvända haktecknet ”<”. >
\| Samma sak gäller även för tecknet ”|”. |

Redigering

Skriv in (eller kopiera in) önskad text. Använd metoderna ovan för att formatera texten om så erfordras. Klicka knappen Spara när du är klar.

Redigeringsfönstret stängs automatiskt när texten sparas och den ändrade texten visas på sidan i webbläsaren.
I enstaka fall kan du behöva ladda om sidan manuellt innan ändringen syns.

<stäng fönster>
© 2009, Objective Development Software GmbH