<stäng fönstret>

WebYep : Bild

I fönstret Redigera bild kan du lägga till/ta bort fotografier och grafik.

Viktigt: bilden måste först sparas i ett standardformat för webben dvs:

Beskrivning

Lägga upp en bild

Klicka knappen "Browse..." för att bläddra fram till den bild du vill använda. Klicka OK när du valt bild. Klicka sedan Spara så laddas bilden upp till webbsidan.

Anmärkning: att flytta bilden från din dator till webbservern (där din webbsida ligger) tar olika lång tid beroende av datorns bandbredd för internettrafik.

Radera en bild:

Klicka knappen Radera bild för att ta bort bilden från webbsidan samt från webbservern.

Efter att knappen Spara eller Radera bild har klickats så stängs redigeringsfönstret och den ändrade webbsidan visas.
I vissa enstaka fall kan webbsidan behöva uppdateras manuellt innan ändringen syns.

<stäng fönstret>
© 2009, Objective Development Software GmbH