<stäng fönstret>

WebYep : Bifoga fil

Dialogrutan Bifoga fil gör det möjligt att lägga upp (och ta bort) datafiler (dokument) på webbsidan.

Beskrivning

Byta ut eller lägga upp en ny fil:

Klicka "Browse..." för att välja filen du vill ladda upp på webbsidan. Klicka OK när du valt fil och klicka sedan knappen Skicka fil för att börja ladda upp filen.

Anmärkning: att flytta filen från din dator till webbservern (där din webbsida ligger) tar olika lång tid beroende av datorns bandbredd för internettrafik.

Radera en fil:

Klicka knappen Radera fil för att ta bort filen från webbsidan samt från webbservern.

Efter att knappen Skicka fil eller Radera fil har klickats så stängs redigeringsfönstret och den ändrade webbsidan visas.
I vissa enstaka fall kan webbsidan behöva uppdateras manuellt innan ändringen syns.

<stäng fönstret>
© 2009, Objective Development Software GmbH