<stäng fönstret>

WebYep Hjälp: WebYep är inte aktiverad

WebYep kan inte skriva data för skrivrättigheterna är inte korrekt angivna.

Vänligen kontakta ansvarig webbmaster för att aktivera WebYep.

Eller läs dokumentationens avsnitt Installation på webbservern/Aktivering där råd ges hur man aktiverar WebYep.

Teknisk anmärkning: De behörigheter som krävs är "read/write/execute" för "alla" (unix mode 0777) på mappen webyep-system:data

<stäng fönstret>
© 2009, Objective Development Software GmbH