<zatvori pomoc>

WebYep Pomoc: Duplikator

Opis

Pomocu duplikatora mozete odredjena polja svog webg sajta da umnozite. Redosled umnozenih polja mozete da menjate, kao i da ih brisete.

Postupak

Dupliranje polja

 

Kliknite na simbol "Plus" u jednom polju. Ispod tog polja ce biti prikazano novo polje (sadrzaj prvog polja nece biti dupliran, samo njegova struktura).

Pomeranje polja

Klikom na simbol "Strelica na gore" ili "strelica na dole" pomerate polje na gore odnosno dole.

Brisanje polja

Kliknite na simbol za kontejner ako zelite da obrisete odredjeno polje.

Paznja: Ovaj postupak je nepovratan!

Speichern

Cuvanje

Novi raspored i broj polja ce biti automatski memorisan..

<zatvori pomoc>
© 2009, Objective Development Software GmbH