<zatvori pomoc>

WebYep Pomoc: Tekst

Opis

U poljima za tekst WebYep -a mozete da upisete jednostavno formatirane tekstove. Pri tome treba obratii paznju na sledece:

Vas tekst ce biti delom automatski od strane WebYep -a formatiran - na pr. linkovi i E-mail adrese:

kod upisivanja

ce na web sajtu biti

na primer:

http://www.test.com

Tekst "http://www.test.com" kao link an web sajtu - bice otvoren u novom prozoru!

http://www.test.com

test@firma.com

Tekst "test@firma.com" kao link za E-mail adresu.

test@firma.com

Ostala formatiranja mozete uraditi na sledeci nacin:

kod upisivanja

ce na web sajtu biti

na primer:

<LINK:drugastrana.php Druga strana>

Tekst "Druga strana" kao link prema drugastrana.php - nece biti otvoren novi prozor!Mozete takodje upisati potpune web adrese odnostno URL (zajedno sa "http://...").

Druga strana

<FETT Podebljani tekst>

Tekst "Podebljani tekst", napisan manim slovoma.

Podebljani tekst

<PRIMER Specijalno formatiran tekst>

Tekst "Specijalno formatiran tekst" ce biti formatiran na nacin definisan od strane Vaseg web dizajnera, u stilu "PRIMER"

Specijalno formatiran tekst

---

Horizontalna linija za razdvajanje. "---" mora da stoji u posebnom redu!


* Prva tacka u listi
** Podtacka
* Druga tacka sa duzim tekstom
* Treca tacka

Ubacivanjem jedne ili vise zvezdica (ili simbola za liste) ce redovi biti formatirani kao liste.

  • Prva tacka u listi
    • Podtacka
  • Druga tacka sa duzim tekstom
  • Treca tacka

+ Prva tacka u listi
++ Podtacka
+ Druga tacka sa duzim tekstom
+ Treca tacka

Ubacivanjem jedog ili vise pluseva ce redovi biti formatirani kao numerisana lista.

  1. Prva tacka u listi
    1. Podtacka
  2. Druga tacka sa duzim tekstom
  3. Treca tacka

aaa | bbb | ccc
111 | 222 | 333

Upotrebom simobola "|" (levo dole na tastaturi, pored tastera "Y", sa istovremeno pritisnutim "AltGr" tasterom, moguce je formirati jednostavne tabele. Simbol "|" sluzi samo za razdvajanje pojedinih polja tabele.

Sam izgled tabele ce biti definisan od strane Vaseg web dizajnera.

aaa bbb ccc
111 222 333

Postupak

Upisite tekst u polje za tekst (formatirajte ga ako je potrebno) i kliknite na "sacuvaj".

Posle klika na "sacuvaj" se prozor za upisivanje zatvara i mozete da vidite svoj web sajt sa promenjenim tekstom.
(u retkim slucajevima morate u Browser-u da aktuelizujete svoj sajt).

<zatvori pomoc>
© 2009, Objective Development Software GmbH