<Zamknij okno>

WebYep Pomoc: Menu

Opis

Okno "Edytuj Menu" jest używane do dodawania/usuwania elementów menu oraz zmieniania ich kolejności i/lub własności.

Prosimy pamiętać, że wszystkie czynności nie są stosowane do czasu kliknięcia przycisku "Zapisz". Po kliknięciu nie mogą być cofjnięte!

Obsługa

Dodawanie elementu menu

Abu dodać element menu wpisz nazwę elementu w polu tekstowym i naciśnij przycisk "Dodaj".

Zmiana elementu menu

Wybierz z listy element menu do zmiany, wpisz nową nazwę i naciśnij przycisk "Zmień".

Ważne: Najpierw wybierz element do zmiany, następnie wpisz nazwę i wtedy kliknij przycisk "Zmień"!

Usuwanie elementu menu

Wybierz element menu, który chcesz usunąć i kliknij przycisk "Usuń". Pojawi się panel potwierdzający ("Czy na pewno chcesz usunąć element...?") - naciśnij "tak" aby usunąć element. Zauważ, że element nie zostanie usunięty całkowicie dokpóki nie naciśniesz przyciku "Zapisz".

Zmiana kolejności elementów

Wybierz element i naciśnij ikonę góra/dół aby przesunąć element.

Zagnieżdzanie elementów menu (tworzenie podmenu)

Aby uczynić z elementu element podmenu po prostu wstaw przed nim kilka spacji (lub podkreślinków, "_") na początku nazwy elementu. Jeśli zmienisz nazwę elementu

z

Elelement menu

na

    Element menu

Poprzez dodanie kilku spacji na początku to ten element będzie zagnieżdzony w prawo - o tym jak bardzo decyduje wstawiona liczba spacji przed elementem.

Nieaktywny element menu (tytuł sekcji)

Aby wstawić tytuł nad sekcją elementów menu (grupą elementów menu lub podmenu) możesz stworzyć niekatywny element menu (nie będzie mógł być kliknięty) poprzez wstawienie znaku "#" na początku tytułu. Jeśli więc zmienisz tytuł menu:

z

Sekcja menu

na

#Sekcja menu

element będzie nieaktywny (nieklikalny) i zostanie wyświetlony jako tytuł sekcji menu.

Łamanie długich nazw elementów menu

Gdy nazwa elementu menu jest zbyt długa może zaburzać wygląd strony (np. rozszerzać tabelę). Jeśli taka sytuacja ma miejsce możesz podzielić nazwę na kilka linii poprzez umieszcznie znaków "\" w odpowiednich miejscach nazwy (np. w miescu jednej ze spacji lub myślnika. Jeśli więc zmienisz nazwę elementu

z

Dosyc długa nazwa elementu menu

na

Dość długa\nazwa elementu menu

to podzielisz nazwę po słowie "długa".

Zapisywanie

Po dokonaniu wszystkich zmian naciśnij przycisk "Zapisz". Spowoduje to trwałą zmianę elementów menu i zamknięcie okna edycji. Po tym zmiany zostaną wyświetlone na twojej stronie.
W niektórych przypadkach wymagane bêdzie naci¶niêcie przycisku "Od¶cie¿ stonê" w przegl±darce internetowej.s

<Zamknij okno>
© 2009, Objective Development Software GmbH